Dom dla gości

Dom dla gości: „Casa per ferie Suore Missionarie Pallottine” znajduje się w Rzymie, blisko domu generalnego. Jego celem jest przyjmowanie pielgrzymów indywidualnych i grup zorganizowanych, którzy przybywają do Rzymu dla pogłębienia wiary i odwiedzenia ważnych miejsc kultu chrześcijańskiego.

Dom służy również Siostrom Pallotynkom z całego świata – gdy przybywają do Rzymu, do domu generalnego, a także wspomaga różne dzieła podejmowane przez siostry w krajach misyjnych.

Dom współpracuje z Włoskim Centrum Turystyki Socjalnej (Centro Italiano Turismo Sociale – CITS).

2
polski
phone +39063936351