Zgromadzenie

Zgromadzenie

Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego są zgromadzeniem zakonnym żeńskim na prawie papieskim. Siostry należące do Zgromadzenia, które w skrócie nazywane jest Misjonarkami Pallotynkami, przyjmują po nazwisku skrót SAC.

Zgromadzenie wywodzi się z założonego przez św. Wincentego Pallottiego Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego i razem z nim oraz Księżmi Pallotynami i osobami świeckimi tworzy Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK).

Charyzmat

Od czasu powstania Zgromadzenia Siostry Misjonarki Pallotynki poświęcają się pracy misyjnej i apostolskiej w różnych krajach świata. Wszędzie, gdzie są, podejmują dzieło ewangelizacji i miłosierdzia, starając się odpowiedzieć na znaki czasu, jak im to polecił św. Wincenty Pallotti.

Z tego powodu podejmują aktywność na różnych polach życia i działalności Kościoła i świata. Wszystko, co robią i kim są ma świadczyć o Miłości Boga, którą ma dla ludzi i w swoich czasach być dla ludzi przewodnikiem w drodze przybliżania się do Boga i stawania prawdziwym apostołem Chrystusa.

Nasze misje

Dom Generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie, mieście św. Wincentego Pallottiego.

Siostry Misjonarki Pallotynki są obecne w Europie (Niemcy, Szwajcaria, Anglia, Włochy, Francja, Polska, Białoruś, Ukraina), Ameryce (USA, Brazylia, Belize), Azji (Indie, Rosja-Syberia) i Afryce (Kamerun, Rwanda, Kongo, Tanzania, Republika Południowej Afryki).

Fotogaleria – „Nasze misje”

Brasile


Belize


Indie


Camerun


Rwanda-Kongo


Tanzania

2
polski
phone +39063936351